شیرین کاری
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳۱  کلمات کلیدی:

هر وقت تکون میخوردی قند توی دل من وبابایی آب میشد ولی برام خیلی عجیب بود که وقتی بابایی ازت سئول می کرد خوب عکس العمل نشون میدادی انگار که مثل الان که باباییتو خیلی دوست داری اون موقع هم همینطور بود


 
تو رو دوست دارم تنوع مهم زندگی ما
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧  کلمات کلیدی:


 
تعیین جنسیت
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٧  کلمات کلیدی:

توی ماه چهار ما باید میرفتیم برای تعین جنسیت من دل توی دلم نبود همگی حتی بابایی میگفت که دختری اما من توی دلم بود که پسری خلاصه عصر که رفتیم من وبابای  داشتیم از ذوق می ترکدیم  و نکته مهم اینکه تو سالم ترین پسر دنیا بودی و ما دوست داشتیمخنده