مدیریت خونه
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱   کلمات کلیدی:

با آرامش نسبی که در خونه حاکم شده من سعی کردم یاد بگیریم که دیگه خودم تورو حموم ببرم چون پیش از این خاله صغری تو رو حموم مبردن که واقعا و واقعا ازشون ممنونم خیلی نگرانم چون میترسم بندازمت زمین  ولی خدا بزرگه