هر وقت میخندی
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

هر وقت میخند انگار تمام ستاری دنیا به من وبابایی میخندن میدونی جگر گوشه من نمی دونم میشه از محبت مامان طوبی و بخصوص مامان عذری به خاطر کمک های بیشمارشون برای نگهداری تو دلسوزی های مادرانشون تشکر کرد یا نه اما میدونم که تو که حق بزرگی به گرنت دارن