ورود به اداره
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٧   کلمات کلیدی:

با نزدیک شده به پایان تاریخ مرخصی شش ماهه من  ، هم خوشحالم هم ناراحت ولی خوشحالتر به این خاطرم که دغدغه تلخ بردن تو به  مهد کودک با قبول کردن زحمت های تو یک هفته یک هفته به دوش دو تا خونه ومامانا به خوبی و خوشی تموم شد