بابا گفتنت
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٦   کلمات کلیدی:

صبح جمعه 15 شعبان من دیگه خسته تر از بابایی از دست گریه های شبانت دیگه یک ذره حوصلتو نداشتیم که یکهو گفتی با با ( جان بابا فدات بشم )