مریض شدن
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱   کلمات کلیدی:

وقتی که حالت خوب نیست تب میکنی و نقنقو میشی دیگه هیچ کس دلش نمی خواد نزدیکت بشه بس که صورت ریزت ریز تر و اخلاق قشنگت خراب خراب میشه و فقط با گریه کاراتو از پیش میبری یادم آخرین با ر وقتی اینطوری شدی دندون در آوردی و کلی بامزه شده بودی