فرهنگ جدید محمد فاضل دهخدا
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳   کلمات کلیدی:


آب بزرگ : فواره
ماشین بزرگ : کمپرسی
پسری بابا : پسر بابا
بابا خر : عکسی که شاهزاده روی پشت بابایی خر سواری میکنن
وایلا : واو یلا
عیی: علی
س عید : سعید
آناز : بهناز
مامان کیم : مامان کرم
شبار: شلوار
ا لاو : عروسک
ILOVE
م سین : بیچاره محمد حسین
آب بیزی: آب بازی