سالگرد اولین بهار نو بهار من

دوست دارم برای شروع از یه متن آغاز کنم بعد به بیان خاظراتت توی این روز بپردازم عزیزم

 

هزََاران سال بود که می خواستی به دنیا بیایی . هزاران سال بود که ذوق داشتی. هزاران سال بود که نوبتت نمی رسید. و هر روز کسی به دنیا می آمد و توغبطه می خورد ی و همچنان منتظر نوبت خود بود ی.
و سرانجام روزی رسید که به تو گفتند : دیگر ، نوبت توست . چمدانت را ببند و آماده رفتن باش .

***
چمدانت کوچک بود. کوچکتر ازیک بند انگشت و او آنقدر داشت که می خواستی با همان چمدان بند انگشتی بروی ،که گفتند : صبر کن ، سفرت دور است
 

سفرت طولانی گفتند : جاده ها منتظرند ، راه ها و بیراهه ها . چقدر پست و چقدر پشت . چقدر بالا و چقدر پائین . چقدر دور و چقدر نزدیک . پس چیزی با خودت ببر، چیزی که  با آن بتوانی آن همه بالا و پائین و دور و نزدیک را بپیمائی.
پس تو دو پا برای خودت برداشت . برای رفتن ها و دویدن ها ، برای گشتن ها و پیمودن ها ، برای جستجو .
***
بی تاب به دنیا آمدن بودی می خواستی با همان دو پا بروی که گفتند : صبر کن ، آنجا که می روی تماشائی است ، چقدر سبز و چقدر سرخ ، چقدر زرد و بنفش و آبی ،؛ چقدر سیاه و سفید . چقدر ریز و درشت و کوچک و بزرگ و ابن و آن . چقدر زیبائی و شگفتی منتظرند تا برای تو باشند تا جزئی از تو شوند ، پس چیزی با خودت ببر که به کار دیدن و تماشا بیاید . و گرنه دنیا تاریک است .
و تو دو چشم برای خودت برداشتی .

عجله داشتی می خواستی زودتر به دنیا بیایی ، می خواستی با همان دو چشم و دو پا بروی که گفتند صبر کن . آنجا که تو می روی پر است از نغمه و ترانه و صوت و صدا ، پر آهنگ ونوا ، و همه منتظرند تا به تو برسند ، همه می خواهند برای تو باشند . پس چیزی با خودت ببر که ربط تو باشد با آنها و گرنه دنیا سوت و کور است .
و تودو گوش برای خودت برداشتی .


و توهر روز چیزی بر می داشتی . لبی برای لبخند و زبانی برای گفتن و دستی برای ساختن و چیزی که با آن ببوید ، و چیزی که با آن بنوشد و چیزی که با آن بفهمد و چیزی که با آن ...
و هر روز چمدانت بزرگ و بزرگتر شد . نُه ماه ، روز و شب و شب و روز ، نُه ماه به هفته ها و به روزها ، نُه ماه به دقیقه ها و ثانیه ها چمدان بستی . چمدانی از خون و سلول و استخوان ، چمدانی از جان ، چمدانی از تن .

گفتند : اینها ابزار توست، در سفر زندگی . از همه شان استفاده کن و بسیار مراقبشان باش که همه به کارت آید . اما وقتی خواستی برگردی ، چمدان را همان جا بگذار و سبک برگرد.

و آن وقت به تو صندوقچه ای دادند ، سرخ و کوچک ؛ و گفتند : بهترین و زیباترین و قیمتی ترین چیزها در این است . هم خدا هم نور و هم بهشت . مراقب باش که هرگز گمش نکنی . نامش قلب است . و با این است که تو انسان می شوی . و گرنه این چمدان خون استخوان ، بی این قلب ، هیچ ارزشی ندارد.

و توآمدی ؛ با شور و شتاب و نفهمیدی این شتاب با توچه خواهد کرد .

اما همین که پا به این دنیا گذاشتی ، همین که چشم باز کردی و همین که دستهایت را گشودی ، احساس کرد ی چیزی را جا گذاشته ای، هی چندین بار چمدانت را زیر و رو کردی ، همه چیز بود ، دوباره گشتی و دوباره گشتی و ناگهان فهمیدی ؛ فهمید ی که آن صندوقچه سرخ را با خودت نیاورده ای.

و آنجا بود که شروع کردی به گریه کردن . گریه می کردی و هیچ کس نمی توانست آرام ات کند . زیرا هیچ کس نمی دانست تو برای چه می گریی.

تا اینکه زمزمه ای آرام را در گوشت شنی ، زمزمه ای که می گفت : عزیز کوچکم خوش آمدی به جهان ، اما حیف که تو هم باشتاب آمدی و حیف که تو هم قلبت را جا گذاشتی.

آدم ها همه همین کار را می کنند ، همه با عجله می آیند و همه قلبشان را جا می گذارند و همه همان لحظه‌‌ نخست از آن باخبر می شوند و برای این است که همه وقتی به دنیا می آیند ، گریه می کنند ، اما بعدها یادشان می رود ، یادشان می رود که چیزی را جا گذاشتند ،و فکر می کنند این که در سینه شان است ؛ این که به اندازه مشت بسته شان است قلب است ، اما این قلب نیست ! قلب چیز دیگری هست .

حال ،عزیز کوچکم !دیگر گریه نکن ، زیرا زندگی تلاشی است که هر کس برای پیدا کردن قلبش می کند . برای پیدا کردن آن چیز دیگر.

و برای این است که زندگی این همه زیباست . این همه ارزشمند ، این هموار .

دنیا پُر است از چیزهایی که به تو می گوید قلبت را چگونه می توانی دوباره پیدا کنی. شاید هر چیز کوچک و شاید هر چیز بزرگ. و بدان که این یک جستجوی بی پایان است .
پس لبخند بزن و زندگی کن ؛ و تو لبخند زدی و زندگی ات شروع شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید