خدایا شکرت


امروز و در این ساعت اولین روز تابستانی من با کمال آرامش شروع شد توی این چند روز امتحاناتم مردم وزنده شدم اگرچه امتحاناتم رو خوب دادم وفقط دو تا رو خراب کردم ولی در کل راضیم دلم برای بازیک ردن وبیرون رفتن و... با تو تنگ شده بود عزیزم از صبر وتحمل بابای مهربونت که توی این مدت هم به تو کمک کرد و هم به من روحیه داد ممنونم البته از تو هم که نهایت جیک جیک گری تو بخرج دادی تا مامان آرامش داشته باشه ! ممنون دوستون دارم

/ 0 نظر / 4 بازدید