واکسن 6 ماهگی

واکسن شش ماهگی در واقع شروع تاز ه ای هست چون تا 6 ماه دیگه من دیگه راحت میشم انشا ء الله شاید تا اون موقع اخلاقت خوب شده باشه  وزنت مثل همه ماههای گذشته کم بود ولی من واقعا نمی دونم باید چکار کنم فقط امید وارم خدا خودش تو رو شفا بده و بجای این همه زیبایی که در چهره تو قرار داده یه کم هم تو رو برای ما بزرگ کنه  چاق و چله

پسر طلایی مامان کارت بهداشتت هست میتونی نگاه کنی که چقدر کوچولو بودی چهار دست و پا می ری اینور واونور و توی دل من وبابایی قند آب میکنی

 منو ببخش که به بیان احساساتم نسبت به تو بیشتر می پردازم تا خودت آخه تو برای مایی  و من نمی خوام این لحظات رو با هزار تا چیز دیگه عوض کنم

/ 0 نظر / 5 بازدید