دلم گرفته

امروز اونقدر دلم گرفته که به قول معروف اشکم دم مشکمه بچه های اداره دیگه متوجه شدن و دلشون میخوادبازم شیطونی کنم اما واقعا دلم از درون پر از غمه

/ 1 نظر / 3 بازدید
غریبه آشنا

دوست دارم اگه همه تنهات بذارن سه نفر خیلی خیلی دوست دارن یکی خداست دیگری محمد حسین و سومی محمد فاضل تولد سه سالگی محمد فاضل کوچولو مبارک