نام گذاری

میدونی مامانی ما  عقد بودیم و رفته بودیم ماهان کرمان مسافرت وقتی که داشتیم میرفتیم نهار بخوریم ( که واقعا هم خوشمزه بود ) توی راه با بابایی راجع به اسم کوچولوی آیندمون صحبت کردیم ، من موافق اسم محمد بوم واعتقاد داشتم اسم محمد خیلی پر برکته وبابایی همک گفت فاضل این شد که محمد فاضل رو انتخاب کردیم بدون اینکه بدونیم واقعا چی میشه ضمنا ما تا آخرین لحظات هم به کسی نگفتیم اسمت چیه ولی خیلی خیلی از اسمی که داشتی راضی بودم

/ 0 نظر / 3 بازدید