کودک من


غنچه وجود تو هروز بیشتر از بیش شکفته میشود گویا زمان بر رنج هر روزه ما تحمل ندارد واین نسیم عمر از رخ من جوانی وشادابیم را روانه روح وجسم تو میکند و آخر فردا تو میشوی تجلی امروز من ومن صادقانه به تو می دهم داراییم که جوانی وسلامتیست به امید روزی که حداقل عصایی باشی برای رفتنم
دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید