من وبابایی دوست داریم

قشنگ ترین پسر دنیا ما دوست داریم حتی وقتی که مثل شاهزاده ها این طرف و اونطرف رد انگشتای کوچولوت روی در و دیواره ویا وقتی که پرنده کوچولوها رو اذیت میکنی و یا وقتی که لج میکنی تا بهت خودکار ویا چیزای خطرناک بدیم ،شادی و طراوت وسلامتی تو آرزوی ماست .

/ 0 نظر / 3 بازدید