روز جهانی کودک و عروسی هنگامه جون

از روز پنجشنبه که در گیر عروسی هنگامه جون بودیم تا حالا که یکسره هنگامه عروس هنگامه عروس میکردی معلوم نیست تا کی باز ما ور بیچاره این قضیه کنی صبح جمعه هم با اصرار بابایی رفتیم سالن 2500 نفری جشن روز جهانی کودک بود جالب بود ولی به خاطر کمک کاریشون نمیبخشمشون

/ 0 نظر / 3 بازدید