الهی دورت بگردم

پسر ناز مامان هرروز مهد کودک رو میره برنامه خونه مامان عذری هم که هرروز به راهه ولی بیشترین چیزی که توی این مدت از همه بیشتر خودشو نشون میده بیحالی و خستگی منه و من نمیدونم اگه به این شکل ادامه پیداکنه آیا میتونم به شما برسم  یه جورایی با فوت مامان بزرگ منم سرگردون شدم همش نگرانم . دلواپسم  یه آرامشی که قبلا داشتم ندارم....................................................................................................................

روز های عید هم ظهر نهار رفتیم رستوران زیتون ( رستوران محبوب من ) شبم رفتیم خونه عمو باقری و خونه مامان عذری خوابیذیم صبح هم رفتیم بازار تا یه کمی خرید کنیم نهایتش یه النگو برای من شد نهار هم خونه مامان عذری بودیم یه فاصله ای عصر خونه رفتیم و عصر هم رفتیم تاپارک و محمد فاضل قطار برقی سوار شد و باز شام مامان عذری آمد خونه ما ( یه جورایی خاله بازی بود ) ولی خوب این مدت باید بگذره تا شرایط هر دو خانواده روال عادی به خودش بگیره

/ 1 نظر / 23 بازدید
شهرزاد مامان حسین

هر عزیز که می ره یه بخشی از وجود آدمو با خودش می بره. امیدوارم دوباره شادی و سرور به روحت برگرده بانو. خدا این گل پسرو برات حفظ کنه.