رفتن به مکه

پنجشنبه راهی سفر شدیم برای انجام حج عمره چه لحظات سختی بود جدا شدن از شما اما... دیگه نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت کنم چون خیلی ناراحت کننده است

اما امید وارم توی این مدت خیلی پسر خوب و با ادبی باشی و کلی به تجربه های زندگیت اضافه بشه کوچولوی نازم تورو اول و دوم وسوم به خدا بعد به خانواده هامون میسپورم

/ 1 نظر / 3 بازدید
مامان محراب

ممنون که برای پسرم دعا کردی .