شهادت امام موسی کاظم (ع)

درست نمی دونم کی بود ولی خونه آقای ابراهیم زاده همونطور که اولین غذای هیات رو وقتی توی دل مامانی بودی باهم خوردیم اولین بار اونشب بود ( شب شهادت امام موسی کاظم ( ع)) که یاد گرفتی روی زمین به شکم بخوابی بعد از اون شب دیگه ما از دست تاب ، گهواره ، نی لای لای  و کالیسکه رها شدیم البته نه به سرعت ولی خوب خیلی بهتر شدی امید وارم که توی بقیه مسائل هم خوب بشی و سرآمد همه بچه ها گل نوبهارم ( خدایا شکرت )

/ 0 نظر / 4 بازدید