تعیین جنسیت

توی ماه چهار ما باید میرفتیم برای تعین جنسیت من دل توی دلم نبود همگی حتی بابایی میگفت که دختری اما من توی دلم بود که پسری خلاصه عصر که رفتیم من وبابای  داشتیم از ذوق می ترکدیم  و نکته مهم اینکه تو سالم ترین پسر دنیا بودی و ما دوست داشتیمخنده

/ 0 نظر / 3 بازدید