اولین خط خطی


دیشب که کلی شکر ریختی ! قند توی دل بابایی آب کردی و مارو یاد روزایی انداختی که منتظر اومدنت بودیم این روزا خیلی شیطنت های بامزه ای میکنی مثل دیروز که داشتم برای امتحانم مثلا میخوندم که از غفلتم سو استفاده کردی و با مداد دیوار اتاق خواب مارو خط خطی کردی ای بلا این اولین هنر پیکاسو کوچولو خونه ماست

/ 0 نظر / 3 بازدید