آرامش پسرم

دیشب وقتی از خواب پریدی و با وحشت شروع به گریه کردی و یک ساعت بعد دوباره تورو تو بغل بابایی در خواب ناز دیدم وتا صبح به همین شکل تازه با خودم فکر کردم که چقدر تو به ما وما به تو وابسته شده ایم امید وارم دستان پر مهر پدر همیشه همراه تو باشد «اونم بابای به این خوبی »

/ 0 نظر / 3 بازدید