پسر بهار مامان


الهی دورت بگردم همیشه شاد وهمشه خندان بودن تو آرزوی همیشگی ماست دوست دارم نازنین من ، گل بهار مامان
چند روز ناگهانی تعطیل شدن به من وتو فرصت خوبی داد تا در کنار هم با آرامش سپری کنیم ونتیجه خوب این تعطیلات این شد که تو یاد گرفتی که دستشوییتو بگی البته از زحمات بابای گلت هم نباید غافل شد
نی نی های خاله فرشته فردا میخوان بدنیا بیان دعاکن هر دوشون سالم باشن والبته خاله جون هم

/ 0 نظر / 3 بازدید