سلام گل آقا


پسر بهار مامان خوشحالم که وبلاگتو دیروز افتتاح کردم بابایی هم خوشحال شد ، خاله نانا هم آدرسشو گرفت گفت که چند تا ایمیل از نی نی های باحال هم برات به ایمیلت فرستادن اما من ندیدم دیشب خونه مامان عضری سمیه خانم با دوتا وروجکشون هم اومده بودن ولی تو با کج خلقی فقط اجازه دادی به چند تا از اسباب بازیهات دست بزنن عمه هم برات از مکه کاپشن شلوار آوردن دستشون درد نکنه ، باز مثل همیشه دیشب هم با بازار گرمی شیرین کاریات مهمونی به خوبی وخوشی تمام شد

/ 0 نظر / 44 بازدید