پسر گلی

دلم برات میسوزه وقتی فکر میکنم تمام بچه ها توی رختخوابشون خوابیدن ولی تو باید حاضر بشی و با مامانی بیای بیرون تا من به موقع برسم اداره فدات بشم بد اخلاقی نکن دل خودم به اندازه کافی میگیره اون وقت گریه های تو هم ....
دوست دارم تمام هستی ما فدای صورت کوچیکت بشم مواظب خودت باش تا من بیام دوباره پیش هم باشیم

/ 0 نظر / 4 بازدید