محمد فاضلم خوبه

خداروشکر محمد فاضل هم خوبه واقعا خدا نگه دارش باشه خیلی آقاست از همه نظر خیلی داداشی رو دوست داره یه بار مفصل میام میتعریفم چون خیلی حرف دارم اما چون.اینترنت خونه قطع هست واز گوشی جناب همسری هم سخته و منم دوستان میدونن استاد اینم که از گوشی استفاده کنم... برای همین به چند عکس.می اکتفایم

/ 0 نظر / 58 بازدید