گاو بادی


از وقتی از نمایشگاه گاو بادی که دو سه برابر خودت گرفتیم خیلی کارای بامزه ای باهاش میکنی بهش خوراکی میدی روش سوار میشی بیچاره رو با دمش روی زمین میکشی وقتی هم که از دستش عصبانی میشی محکم میزنی زمین

/ 0 نظر / 3 بازدید