پسر دو کلمه ای


یک هفته ای شده که میتونی دو کلمه دوکلمه حرف بزنی مثلا مامان عذری مامان بوبی ( طوبی )عزیز شیرینم تا وقتی دوباره بیام وتو رو ببینم دلم هزار راه میره مواظب خودت باش شعرایی که مامانی برات میخونه خوب یاد بگیری من دوست دارم وخوشحالم که امروز ده دقیقه ای فرصت شد تا توی ماشین جلوی خونه مامانی باهم بازی کنیم چون فکر میکنم بعد از یک روز تعطیلی وپیش هم بودن جداشدن از هم خیلی سخته

/ 0 نظر / 4 بازدید