اگه من وقت کنم !

چند وقتی که بهتر فرصت میکنم به کارا و تو خونه و بابا و خودم برسم میدونی احساس میکنم یه کمی روال کارام دستم اومده توی این مدت همه از جمله دوستای بابا همکارای من اقوام و... آمودن به دیدن ما خیلی کوچولویی ولی با همون صورت فینگیلیت کلی عکس العمل نشون میدی .

میدونی بیشتر ازهمه وقتی قشنگه ومن کیف میکنم که کلی بند و بساط برات بر میدارم با هم میریم جایی از این کار خیلی خوشم میاد دوست دارم زودتر بزرگ بشی تا بتونم برات غذاهای متنوعی درست کنم ولی فکر کنم که مامان عضری کمتر این فرصتو به من بده چون خودشم خیلی ذوق داره ولی خوب با تمام این

دوست داریم

/ 0 نظر / 3 بازدید