سال نو مبارک و عکسسسسسسسس

 

پسرم گل نازنینم سال نو به شما مبارک صد سال به این سالها آرزوی من و بابایی سلامتی و شادی توست و بس.

الهی شکرت که یک سال دیگه هم برکت وجود محمد فاضل روشنی بخش وجود ما و زندگیمون شد .

/ 1 نظر / 32 بازدید
مطهره

الهی همیشه زنده و سالم و لبش خندون باشه.