خواب میبینی


قشنگ ترین گل پسر مامان تو که تو خواب حرف میزنی خیلی بامزه است که تو توی این سن گاهی اوقات کلماتی که توی طول روز زیاد تکرار می کنی شب خواب می بینی و تکرار میکنی فدای خوابای شاهزاده کوچولوی خونمون بشم

/ 0 نظر / 4 بازدید