سوگولی مامان


از وقتی یادم پسر گلی مامان منو برای غذا خوردنت اذیت نکردی امید وارم وقتی میرم کلاس بابایی به غذاخوردنت توجه کنه تا همینطوری بمونی دیروز روی صندلی خودت اونقدر بامزه هندونه میخوردی که من کیف کردم الهی مامان فدای پسر بور بوریم بشم

/ 0 نظر / 3 بازدید