تو و بابایی

امروز بابایی مخصوص تو مرخصی گرفته تا کنار هم باشین عزیزای من امیدوارم روز مردانتون به شما ها خوش بگذره بدون بشین نکن من ولی جان من خونه رو مرتب نگهدارین تا وقتی ظهر خسته میام دوباره تا شب راه نرم

/ 0 نظر / 3 بازدید